Späť na katalóg produktov
packshot
TotalEnergies PLANETELF ACD 150 FY
Rozsah :PLANETELF
Segment(y) trhu :Letectvo, Oceliarstvo, Obrábanie kovov, Energetika/ Výroba Energia, Chémia, Výroba potravín, Textil, Automobilová výroba (OEM), Drevo a papier, Cement a stavebné materiály, Baníctvo (banské, povrchové)
Aplikácie :Kompresor
Viskozita :ISO VG 150
Popis produktu:
Skúšky tepelnej stability ASHRAE potvrdzujú vynikajúce správanie maziva pri vysokej teplote za prítomnosti chladiva, vody a kovových komponentov.

Neutrálne správanie v chladiacich zariadeniach (protihrdzové, protikorózne vlastnosti pri medených kovoch, kompatibilita s lakmi, elastomérmi a farbami, vysoká odolnosť proti hydrolýze)

Nízke riedenie chladiva v oleji pre vysoké stupne viskozity (sortiment PLANETELF ACD FY), pre vlastnosti zabezpečujúce dobrú mazivosť a oddeliteľnosť oleja (nízky prenos)

Dobrá miešateľnosť viskozít kvapaliny PLANETELF ACD umožňuje dobrú návratnosť oleja, zvlášť v zariadeniach dry-ex.
Normy a schválenia
Medzinárodné klasifikácie
  1. ISO 6743-3 DRD
General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants