Smörjmedelskatalog

413 Produkter
CARTER EP 150 visual
CARTER EP 150

Mineraloljebaserad växellådsolja för industriella växellådorför, änvänds även i konkrossverk. (Finns i ISO VG 68, 100, 150…, till 1000). Vid arbetstemperaturer översigande 80°C använd Carter SH. OBS! får ej blandas med polyglykolbasoljor.

CARTER EP 220 visual
CARTER EP 220

Mineraloljebaserad växellådsolja för industriella växellådorför, änvänds även i konkrossverk. (Finns i ISO VG 68, 100, 150…, till 1000). Vid arbetstemperaturer överstigande 80°C använd Carter SH. OBS! får ej blandas med polyglykolbasoljor.

CARTER EP 320 visual
CARTER EP 320

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER EP 460 visual
CARTER EP 460

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER EP 68 visual
CARTER EP 68

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER EP 680 visual
CARTER EP 680

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER SH 150 visual
CARTER SH 150

Växlar som utsätts för mycket hög belastning och höga temperaturer i tuffa miljöer. Växlar i vindkraftverk.

CARTER SH 220 visual
CARTER SH 220

Växlar som utsätts för mycket hög belastning och höga temperaturer i tuffa miljöer. Växlar i vindkraftverk.

CARTER SH 320 visual
CARTER SH 320

Växlar som utsätts för mycket hög belastning och höga temperaturer i tuffa miljöer. Växlar i vindkraftverk.

CARTER SH 460 visual
CARTER SH 460

Växlar som utsätts för mycket hög belastning och höga temperaturer i tuffa miljöer. Växlar i vindkraftverk.

CARTER SH 680 visual
CARTER SH 680

Växlar som utsätts för mycket hög belastning och höga temperaturer i tuffa miljöer. Växlar i vindkraftverk.

CERAN AD PLUS visual
CERAN AD PLUS

Fett med EP-egenskaper och mycket god vidhäftning för svåra förhållanden. För stållinor, skenor, vinschar, spel, öppna växlar och kedjor. Rekommenderas för cementanläggningar, gruvor, stenbrott och offshore.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants