Lubricants Catalog
481 Products
TotalEnergies AERO 100

Mineralolja för smörjning av kolvmotorer som arbetar under normala förhållanden. Smörjning av äldre flygplan (WW1 & WW2 krigsflygplan).

TotalEnergies CALORIS 23

Fett anpassat till höga temperaturer och låga varvtal.

TotalEnergies CORTIS SHT 200

Automatiska smörjsystem. Mekanismer, rullkedjor, rullar i rullager, kamaxlar i ugnar. Glasbruksmaskiner. Transportkedjor för stränggjutningsmaskiner.

TotalEnergies FINASOL MF

Mångsidigt emulgerbart avfettningsmedel.

TotalEnergies HYDRAGRI 46

​Högpresterande hydrauloljor för alla jordbruksmaskiner. TOTAL HYDRAGRI 46 är anpassad för alla hydraulsystemen i drift vid höga temperaturer och tryck. Oljan är särskilt lämplig för maskiner som arbetar utomhus: enkel start vid mycket låga temperaturer och stabil drift under hela året. TOTALT HYDRAGRI 46 är anpassad för ett mycket brett användningsområde. TOTAL HYDRAGRI 32 – 46 – 68 är anpassad för alla hydraulsystemen i drift vid höga temperaturer och tryck. Smörjmedlet är särskilt lämpligt för maskiner som arbetar utomhus: enkel start vid mycket låga temperaturer och stabil drift under hela året. TOTALT HYDRAGRI 32 – 46 – 68 är anpassad för ett mycket brett användningsområde.

TotalEnergies LACTUCA LT 3000

Klassisk bearbetning och svarvning av mässing. Fungerar bra med fint kolstål.

TotalEnergies MARTOL EP 65 CF

För all strängformning: djuppressning, stångdragning, kallbearbetning, m.m.

TotalEnergies MULTIS MS 2

Universalfett med EP-egenskaper för tillämpningar under belastning som kan utsättas för stötar och vibrationer.

TotalEnergies SERIOLA 1510

Mineralisk värmeöverföringsolja för slutna system i industriella applikationer som gruvor, stålverk papper-, och träindustri .m.fl. Anpassad för temperaturer upp mot 330°C

TotalEnergies SPECIS CU

Fett mot kärvning vid gängad montering under svåra korrosiva omständigheter, vattenånga och gaser.

TotalEnergies SPIRIT WBF 5400

Klassisk bearbetning och slipning av alla typer av metaller. Den idealiska universalprodukten.

TotalEnergies TIFORA PG

Innovativt tungmetallfritt smörjfett specifikt utvecklat för både skydd och förbättrat utseende för "premium-anslutningar" (hölje/slangar). Tifora PG har utformats speciellt för kolstål och 13Cr-anslutningar. Kan användas i API- och semi-premium-anslutningar. Kan användas för att ersätta tungmetallhaltiga API-klassade smörjmedel (traditionellt blyade). Kan även användas för tillämpningar där goda anti-kärvningsegenskaper krävs, t.ex. borrning vid lättare förhållanden (vatten o.s.v.).