Smörjmedelskatalog

526 Produkter
AERO 100 visual
AERO 100

Mineralolja för smörjning av kolvmotorer som arbetar under normala förhållanden. Smörjning av äldre flygplan (WW1 & WW2 krigsflygplan).

AEROHYDRAULIC 520 visual
AEROHYDRAULIC 520

Hydraulic systems operating under: - high pressure, - low and extremely low temperatures.

CALORIS 23 visual
CALORIS 23

Fett anpassat till höga temperaturer och låga varvtal.

CORTIS SHT 200 visual
CORTIS SHT 200

Automatiska smörjsystem. Mekanismer, rullkedjor, rullar i rullager, kamaxlar i ugnar. Glasbruksmaskiner. Transportkedjor för stränggjutningsmaskiner.

FINASOL FPI visual
FINASOL FPI

Degreaser and cleaner for the agrifood industries : machine parts, chassis machine tools, bearings, pinions, filters, chains.

FINASOL MF visual
FINASOL MF

Mångsidigt emulgerbart avfettningsmedel.

HYDRAGRI 46 visual
HYDRAGRI 46

​Högpresterande hydrauloljor för alla jordbruksmaskiner. TOTAL HYDRAGRI 46 är anpassad för alla hydraulsystemen i drift vid höga temperaturer och tryck. Oljan är särskilt lämplig för maskiner som arbetar utomhus: enkel start vid mycket låga temperaturer och stabil drift under hela året. TOTALT HYDRAGRI 46 är anpassad för ett mycket brett användningsområde. TOTAL HYDRAGRI 32 – 46 – 68 är anpassad för alla hydraulsystemen i drift vid höga temperaturer och tryck. Smörjmedlet är särskilt lämpligt för maskiner som arbetar utomhus: enkel start vid mycket låga temperaturer och stabil drift under hela året. TOTALT HYDRAGRI 32 – 46 – 68 är anpassad för ett mycket brett användningsområde.

LACTUCA LT 3000 visual
LACTUCA LT 3000

Klassisk bearbetning och svarvning av mässing. Fungerar bra med fint kolstål.

MARTOL EP 65 CF visual
MARTOL EP 65 CF

För all strängformning: djuppressning, stångdragning, kallbearbetning, m.m.

MULTIS MS 2 visual
MULTIS MS 2

Universalfett med EP-egenskaper för tillämpningar under belastning som kan utsättas för stötar och vibrationer.

SPECIS CU visual
SPECIS CU

Fett mot kärvning vid gängad montering under svåra korrosiva omständigheter, vattenånga och gaser.

SPIRIT WBF 5400 visual
SPIRIT WBF 5400

Klassisk bearbetning och slipning av alla typer av metaller. Den idealiska universalprodukten.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants