Smörjmedelskatalog

Flyg
64 Produkter
AERO 100 visual
AERO 100

Mineralolja för smörjning av kolvmotorer som arbetar under normala förhållanden. Smörjning av äldre flygplan (WW1 & WW2 krigsflygplan).

AEROHYDRAULIC 520 visual
AEROHYDRAULIC 520

Hydraulic systems operating under: - high pressure, - low and extremely low temperatures.

MULTIS MS 2 visual
MULTIS MS 2

Universalfett med EP-egenskaper för tillämpningar under belastning som kan utsättas för stötar och vibrationer.

SPECIS CU visual
SPECIS CU

Fett mot kärvning vid gängad montering under svåra korrosiva omständigheter, vattenånga och gaser.

AERO D 100 visual
AERO D 100

Askfri dispergerande monograd mineralolja för smörjning av kolvmotorer som arbetar under svåra förhållanden.

AERO D 120 visual
AERO D 120

Askfri dispergerande monograd mineralolja för smörjning av kolvmotorer som arbetar under svåra förhållanden.

ALTIS EM 2 visual
ALTIS EM 2

Fett för höga temperaturer och varvtal. Används vanligtvis i lager i elmotorer.

COPAL OGL 2 visual
COPAL OGL 2

Fett med EP-egenskaper och mycket god vidhäftning anpassat för höga temperaturer och tunga belastningar. Speciellt utvecklat för smörjning av öppna växlar där kvalitet NLGI 2 krävs.

COPAL SPRAY-AEROSOL visual
COPAL SPRAY-AEROSOL

Fett med fasta smörjmedel. För leder, öppna växlar och stållinor.

DACNIS 100 visual
DACNIS 100

Mineralisk kompressorolja för skruv-, och kolvkompressorer där arbetstemperaturen understiger 100°C, vid högre temperaturer ska syntetisk olja användas. - roterande skruvkompressorer (ISO VG 32, 46, 68). - Kolvkompressorer (ISO VG 68, 100). Medger bytesintervaller upp till 2000 h.

DACNIS 150 visual
DACNIS 150

För luftkompressorer av rotations- och kolvtyp.

DACNIS 46 visual
DACNIS 46

Mineralisk kompressorolja för skruv-, och kolvkompressorer där arbetstemperaturen understiger 100°C, vid högre temperaturer ska syntetisk olja användas. - roterande skruvkompressorer (ISO VG 32, 46, 68). - Kolvkompressorer (ISO VG 68, 100). Medger bytesintervaller upp till 2000 h.

DACNIS 68 visual
DACNIS 68

Mineralisk kompressorolja för skruv-, och kolvkompressorer där arbetstemperaturen understiger 100°C, vid högre temperaturer ska syntetisk olja användas. - roterande skruvkompressorer (ISO VG 32, 46, 68). - Kolvkompressorer (ISO VG 68, 100). Medger bytesintervaller upp till 2000 h.

DACNIS SE 100 visual
DACNIS SE 100

Luftkompressorer av kolvtyp med högt tryck, roterande kompressorer och turbokompressorer.

DACNIS SH 100 visual
DACNIS SH 100

Roterande skruvkompressor för luft

DACNIS SH 32 visual
DACNIS SH 32

Rotary screw-type air compressors.

DACNIS SH 46 visual
DACNIS SH 46

Roterande luftkompressorer av skruvtyp.

DACNIS SH 68 visual
DACNIS SH 68

Syntetisk "PAO" kompressorolja för skruv-, och kolvkompressorer. - roterande skruvkompressorer (ISO VG 32, 46, 68). - Kolvkompressorer (ISO VG 68, 100). Medger förlängda bytesintervaller upp till 8000 h. (Finns i ISO VG 32, 46, 68, 100).

DROSERA MS 10 visual
DROSERA MS 10

Mångsidig olja för alla delar i maskinverktyg tack vare smörjmedlets viskositet: hydraulik, glidbanor, växlar, axlar, matningsväxellådor och växellådor.

DROSERA MS 68

Mångsidig olja för alla delar i maskinverktyg tack vare smörjmedlets viskositet: hydraulik, glidbanor, växlar, axlar, matningsväxellådor och växellådor.

FINAVESTAN A 80 B visual
FINAVESTAN A 80 B

Utformat för följande branscher: - läkemedelsindustri: hjälpämnen, - kosmetika: råmaterial, - plaster: mjukgörare för PS och andra polymerer, för alla förpackningar avsedda för kontakt med livsmedel, - livsmedel: i enlighet med gällande lagstiftning.

LUNARIA FR 68 visual
LUNARIA FR 68

Kylkompressorer med CFC, HCFC och NH3 som köldmedia.

MULTIS EP 0 visual
MULTIS EP 0

Halvflytande litium/kalcium fett för smörjning via centralsmörjsystem i lastbilar, entreprenad-/jordbruksmaskiner och industri där NLGI 0-fett rekommenderas. Temperaturområde -25 till +120.

MULTIS EP 3 visual
MULTIS EP 3

Universalfett för smörjning av alla applikationer under belastning.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants