Smörjmedelskatalog

Flyg
64 Produkter
AERO 100 visual
AERO 100

Mineralolja för smörjning av kolvmotorer som arbetar under normala förhållanden. Smörjning av äldre flygplan (WW1 & WW2 krigsflygplan).

AEROHYDRAULIC 520 visual
AEROHYDRAULIC 520

Hydraulic systems operating under: - high pressure, - low and extremely low temperatures.

MULTIS MS 2 visual
MULTIS MS 2

Universalfett med EP-egenskaper för tillämpningar under belastning som kan utsättas för stötar och vibrationer.

SPECIS CU visual
SPECIS CU

Fett mot kärvning vid gängad montering under svåra korrosiva omständigheter, vattenånga och gaser.

AERO D 100 visual
AERO D 100

Askfri dispergerande monograd mineralolja för smörjning av kolvmotorer som arbetar under svåra förhållanden.

AERO D 120 visual
AERO D 120

Askfri dispergerande monograd mineralolja för smörjning av kolvmotorer som arbetar under svåra förhållanden.

ALTIS EM 2 visual
ALTIS EM 2

Fett för höga temperaturer och varvtal. Används vanligtvis i lager i elmotorer.

COPAL OGL 2 visual
COPAL OGL 2

Fett med EP-egenskaper och mycket god vidhäftning anpassat för höga temperaturer och tunga belastningar. Speciellt utvecklat för smörjning av öppna växlar där kvalitet NLGI 2 krävs.

COPAL SPRAY-AEROSOL visual
COPAL SPRAY-AEROSOL

Fett med fasta smörjmedel. För leder, öppna växlar och stållinor.

DACNIS 100 visual
DACNIS 100

Mineralisk kompressorolja för skruv-, och kolvkompressorer där arbetstemperaturen understiger 100°C, vid högre temperaturer ska syntetisk olja användas. - roterande skruvkompressorer (ISO VG 32, 46, 68). - Kolvkompressorer (ISO VG 68, 100). Medger bytesintervaller upp till 2000 h.

DACNIS 150 visual
DACNIS 150

För luftkompressorer av rotations- och kolvtyp.

DACNIS 46 visual
DACNIS 46

Mineralisk kompressorolja för skruv-, och kolvkompressorer där arbetstemperaturen understiger 100°C, vid högre temperaturer ska syntetisk olja användas. - roterande skruvkompressorer (ISO VG 32, 46, 68). - Kolvkompressorer (ISO VG 68, 100). Medger bytesintervaller upp till 2000 h.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants