Smörjmedelskatalog

SMS SN 180-2
19 Produkter
AZOLLA AF 46 visual
AZOLLA AF 46

Hydraulsystem som är särskilt känsliga för bildande av avlagringar och/eller som drivs under förhållanden med höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA ZS 32 visual
AZOLLA ZS 32

Hydraulsystem i drift under höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA ZS 46 visual
AZOLLA ZS 46

Hydraulsystem i drift under höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

CARTER EP 100 visual
CARTER EP 100

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER EP 150 visual
CARTER EP 150

Mineraloljebaserad växellådsolja för industriella växellådorför, änvänds även i konkrossverk. (Finns i ISO VG 68, 100, 150…, till 1000). Vid arbetstemperaturer översigande 80°C använd Carter SH. OBS! får ej blandas med polyglykolbasoljor.

CARTER EP 220 visual
CARTER EP 220

Mineraloljebaserad växellådsolja för industriella växellådorför, änvänds även i konkrossverk. (Finns i ISO VG 68, 100, 150…, till 1000). Vid arbetstemperaturer överstigande 80°C använd Carter SH. OBS! får ej blandas med polyglykolbasoljor.

CARTER EP 320 visual
CARTER EP 320

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER EP 460 visual
CARTER EP 460

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER EP 680 visual
CARTER EP 680

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER SH 460 visual
CARTER SH 460

Växlar som utsätts för mycket hög belastning och höga temperaturer i tuffa miljöer. Växlar i vindkraftverk.

COPAL OGL 2 visual
COPAL OGL 2

Fett med EP-egenskaper och mycket god vidhäftning anpassat för höga temperaturer och tunga belastningar. Speciellt utvecklat för smörjning av öppna växlar där kvalitet NLGI 2 krävs.

DACNIS 100 visual
DACNIS 100

Mineralisk kompressorolja för skruv-, och kolvkompressorer där arbetstemperaturen understiger 100°C, vid högre temperaturer ska syntetisk olja användas. - roterande skruvkompressorer (ISO VG 32, 46, 68). - Kolvkompressorer (ISO VG 68, 100). Medger bytesintervaller upp till 2000 h.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants