Smörjmedelskatalog

CNBM XINJIANG
28 Produkter
MULTIS MS 2 visual
MULTIS MS 2

Universalfett med EP-egenskaper för tillämpningar under belastning som kan utsättas för stötar och vibrationer.

AZOLLA AF 46 visual
AZOLLA AF 46

Hydraulsystem som är särskilt känsliga för bildande av avlagringar och/eller som drivs under förhållanden med höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA AF 68 visual
AZOLLA AF 68

Hydraulsystem som är särskilt känsliga för bildande av avlagringar och/eller som drivs under förhållanden med höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA ZS 32 visual
AZOLLA ZS 32

Hydraulsystem i drift under höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA ZS 46 visual
AZOLLA ZS 46

Hydraulsystem i drift under höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA ZS 68 visual
AZOLLA ZS 68

Hydraulsystem i drift under höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

CARTER EP 150 visual
CARTER EP 150

Mineraloljebaserad växellådsolja för industriella växellådorför, änvänds även i konkrossverk. (Finns i ISO VG 68, 100, 150…, till 1000). Vid arbetstemperaturer översigande 80°C använd Carter SH. OBS! får ej blandas med polyglykolbasoljor.

CARTER EP 220 visual
CARTER EP 220

Mineraloljebaserad växellådsolja för industriella växellådorför, änvänds även i konkrossverk. (Finns i ISO VG 68, 100, 150…, till 1000). Vid arbetstemperaturer överstigande 80°C använd Carter SH. OBS! får ej blandas med polyglykolbasoljor.

CARTER EP 320 visual
CARTER EP 320

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER EP 460 visual
CARTER EP 460

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER SH 150 visual
CARTER SH 150

Växlar som utsätts för mycket hög belastning och höga temperaturer i tuffa miljöer. Växlar i vindkraftverk.

CARTER SH 220 visual
CARTER SH 220

Växlar som utsätts för mycket hög belastning och höga temperaturer i tuffa miljöer. Växlar i vindkraftverk.

Personal Data and CookiesGeneral Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants