Smörjmedelskatalog

POWERCHINA
9 Produkter
SPECIS CU visual
SPECIS CU

Fett mot kärvning vid gängad montering under svåra korrosiva omständigheter, vattenånga och gaser.

AZOLLA AF 46 visual
AZOLLA AF 46

Hydraulsystem som är särskilt känsliga för bildande av avlagringar och/eller som drivs under förhållanden med höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA ZS 46 visual
AZOLLA ZS 46

Hydraulsystem i drift under höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

CARTER EP 220 visual
CARTER EP 220

Mineraloljebaserad växellådsolja för industriella växellådorför, änvänds även i konkrossverk. (Finns i ISO VG 68, 100, 150…, till 1000). Vid arbetstemperaturer överstigande 80°C använd Carter SH. OBS! får ej blandas med polyglykolbasoljor.

CERAN MS visual
CERAN MS

Universalfett med EP-egenskaper anpassat för mycket tunga belastningar och mycket höga temperaturer samt stötar och vibrationer.

COPAL OGL 2 visual
COPAL OGL 2

Fett med EP-egenskaper och mycket god vidhäftning anpassat för höga temperaturer och tunga belastningar. Speciellt utvecklat för smörjning av öppna växlar där kvalitet NLGI 2 krävs.

ALTIS SH 2 visual
ALTIS SH 2

Mycket högpresterande syntetiskt fett för ett brett temperaturspektrum. Speciellt utvecklat för permanentsmörjning.

CARTER XEP 220 visual
CARTER XEP 220

Växlar som utsätts för mycket höga laster och höga temperaturer i krävande miljöer. Växlar i vindkraftverk.

EQUIVIS HE 46 visual
EQUIVIS HE 46

Högpresterande hydraulolja för industriella hydraulsystem och mobila utrustningar med bränslebesparande egenskaper, hög viskositetsindex och med mycket hög skjuvningsstabilitet vilket garanterar ett suveränt slitskydd. EQUIVIS HE optimerar hydraulsystemets prestanda och tillförlitlighet jämfört med konventionella HM- eller HV-hydraulvätskor. DYNAVIS® teknologi gör att den fungerar i ett brett temperaturområde och minskar bränsleförbrukningen.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants