Smörjmedelskatalog

GEBRUDER PFEIFFER
17 Produkter
MULTIS MS 2 visual
MULTIS MS 2

Universalfett med EP-egenskaper för tillämpningar under belastning som kan utsättas för stötar och vibrationer.

AZOLLA AF 46 visual
AZOLLA AF 46

Hydraulsystem som är särskilt känsliga för bildande av avlagringar och/eller som drivs under förhållanden med höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA AF 68 visual
AZOLLA AF 68

Hydraulsystem som är särskilt känsliga för bildande av avlagringar och/eller som drivs under förhållanden med höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA ZS 46 visual
AZOLLA ZS 46

Hydraulsystem i drift under höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

AZOLLA ZS 68 visual
AZOLLA ZS 68

Hydraulsystem i drift under höga temperaturer och tryck. Lager och diverse utrustning.

CARTER EP 220 visual
CARTER EP 220

Mineraloljebaserad växellådsolja för industriella växellådorför, änvänds även i konkrossverk. (Finns i ISO VG 68, 100, 150…, till 1000). Vid arbetstemperaturer överstigande 80°C använd Carter SH. OBS! får ej blandas med polyglykolbasoljor.

CARTER EP 320 visual
CARTER EP 320

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

CARTER EP 680 visual
CARTER EP 680

Industriella växlar, lager under höga belastningar och vid höga temperaturer.

MULTIS COMPLEX EP 2 visual
MULTIS COMPLEX EP 2

Mångsidigt, extremt trycktåligt fett för höga varvtal. För hjullager, kullager, rullager, glidlager, tätningar m.m.

MULTIS EP 2 visual
MULTIS EP 2

Universal litium/kalcium fett med EP-additiv för smörjning av högt belastade glidlager, rullager och kardanknutar under svåra förhållanden inom transport, lantbruk och entreprenadmaskiner i våta eller torra miljöer även lämpligt till industriella applikationer. Temperaturområde - 25 till +120

EQUIVIS XV 46 visual
EQUIVIS XV 46

Hydraulvätska med mycket högt viskositetsindex (VI> 250) för låga temperaturer ner till -30 °C. Rekommenderas för alla typer av hydraulsystem som arbetar inom ett mycket brett temperaturområde som mobila utrustningar, hydrauliska system avsedd för kalla regioner eller som måste arbeta i mycket kalla miljöer.

CARTER XEP 220 visual
CARTER XEP 220

Växlar som utsätts för mycket höga laster och höga temperaturer i krävande miljöer. Växlar i vindkraftverk.

Personal Data and CookiesGeneral Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants