Katalog ulja

Obrada metala
157 Proizvodi
COPAL EP 2 visual
COPAL EP 2

Višenamenska adhezivna mast za ekstremni pritisak, za visoke temperature. Pogodna za ležajeve koji podnose udare, teško opterećene menjače, sklopove, nosne dizalice, prese.

FINASOL FPI visual
FINASOL FPI

Odmašćivač i čistač za poljoprivredno-prehrambenu industriju: delovi mašina, alatni strojevi za šasije, ležajevi, zupčanici, filteri, lanci.

LACTUCA LT 3000 visual
LACTUCA LT 3000

Klasična obrada, okretanje mesingane šipke. Dobro funkcioniše na finim ugljeničnim čelicima.

MARTOL EP 65 CF visual
MARTOL EP 65 CF

Za sve stroge operacije oblikovanja: duboko izvlačenje, izvlačenje poluga, hladno sabijanje...

SPECIS CU visual
SPECIS CU

Mast protiv stezanja za sklopove sa navojima u uslovima jake korozije, vodene pare, gasova.

TORILIS 2500 visual
TORILIS 2500

Procesno ulje u različitim industrijama: gume, plastike, tekstila (omekšavanje), obrade kože, štamparskih mastila. Sredstvo protiv stvrdnjavanja i za suzbijanje prašine ili sredstvo za zaštitu od prašine.

VALONA MS 7023 HC visual
VALONA MS 7023 HC

Mašinska obrada čelika uključujući i čelike sa veoma visokim sadržajem ugljenika, specijalne i vatrostalne čelike.

ALTIS EM 2 visual
ALTIS EM 2

Mast za visoke temperature i velike brzine. Obično se koristi u ležajevima elektro-motora.

COPAL OGL 2 visual
COPAL OGL 2

Izuzetno adhezivna mast za ekstremni pritisak za velika opterećenja i visoke temperature. Posebno razvijena za podmazivanje otvorenih zupčanika kada je neophodan stepen NLGI 2.

COPAL SPRAY-AEROSOL visual
COPAL SPRAY-AEROSOL

Mast punjena čvrstim mazivima. Za spojeve, otvorene zupčanike i kablove.

DACNIS 100 visual
DACNIS 100

Rotacioni i povratni vazdušni kompresori.

DACNIS 150 visual
DACNIS 150

Rotacioni i povratni vazdušni kompresori.

DACNIS 46 visual
DACNIS 46

Rotacioni i povratni vazdušni kompresori.

DACNIS 68 visual
DACNIS 68

Rotacioni i povratni vazdušni kompresori.

DACNIS SE 100 visual
DACNIS SE 100

Klipni kompresori visokog pritiska, rotacioni kompresori i turbokompresori.

DACNIS SE 46 visual
DACNIS SE 46

Klipni kompresori visokog pritiska, rotacioni kompresori i turbokompresori.

DACNIS SE 68 visual
DACNIS SE 68

Klipni kompresori visokog pritiska, rotacioni kompresori i turbokompresori.

DACNIS SH 100 visual
DACNIS SH 100

Rotacioni vijčani vazdušni kompresori.

DACNIS SH 32 visual
DACNIS SH 32

Rotacioni vijčani vazdušni kompresori.

DACNIS SH 46 visual
DACNIS SH 46

Rotacioni vijčani vazdušni kompresori.

DACNIS SH 68 visual
DACNIS SH 68

Rotacioni vijčani vazdušni kompresori.

DIEL MS 5000 visual
DIEL MS 5000

Preliminarni rad i polu-završna obrada.

DROSERA MS 10 visual
DROSERA MS 10

Višenamenski opseg za sve delove alatnih mašina u zavisnosti od viskoziteta maziva: hidraulika, klizne staze, zupčanici, vretenasti zupčanici menjačke i napojne kutije.

DROSERA MS 220 visual
DROSERA MS 220

Višenamenski opseg za sve delove alatnih mašina u zavisnosti od viskoziteta maziva: hidraulika, klizne staze, zupčanici, vretenasti zupčanici menjačke i napojne kutije.

DROSERA MS 68

Višenamenski opseg za sve delove alatnih mašina u zavisnosti od viskoziteta maziva: hidraulika, klizne staze, zupčanici, vretenasti zupčanici menjačke i napojne kutije.

FINAVESTAN A 80 B visual
FINAVESTAN A 80 B

Projektovana za sledeće industrije: - farmaceutska: pomoćne supstance, - kozmetika: sirovine, - plastika: plastifikator za PS i druge polimere, za svako pakovanje namenjeno za kontakt sa hranom, - hrana: u skladu sa važećim zakonom.

MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY visual
MULTIS COMPLEX HV 2 MOLY

Mast za primenu kod ekstremnog pritiska pri ekstremnom opterećenju i visokim temperaturama.

MULTIS COMPLEX SHD 00 visual
MULTIS COMPLEX SHD 00

PAO sintetička mast vrlo visokih performansi, za primenu pri malim i srednjim brzinama, u širokom opsegu temperatura i pod velikim opterećenjem. Pogodno za zupčanike u kućištima u kojima klasične polutečne masti ne bi mogle da garantuju dovoljne intervale ponovnog podmazivanja.

MULTIS COMPLEX XHV2 MOLY visual
MULTIS COMPLEX XHV2 MOLY

Mast za ekstremni pritisak, sadrži 3% MoS2. Posebno se preporučuje za ekstremna opterećenja i visoke temperature u rudarskoj industriji.

MULTIS EP 0 visual
MULTIS EP 0

Mast za centralizovani sistem podmazivanja i zupčanike.

PLANETELF ACD 100 FY visual
PLANETELF ACD 100 FY

Rashladni kompresori koji koriste hidrofluorougljenike (HFC) kao rashladna sredstva.

PLANETELF ACD 32 visual
PLANETELF ACD 32

Rashladni kompresori koji koriste hidrofluorougljenike (HFC) kao rashladna sredstva.

PLANETELF ACD 68 visual
PLANETELF ACD 68

Rashladni kompresori koji koriste hidrofluorougljenike (HFC) kao rashladna sredstva.

PNEUMA 100 visual
PNEUMA 100

Pneumatski alati: pneumatski udarni motori, linijska maziva ili pulverizatori za udarne bušilice.

PNEUMA 150 visual
PNEUMA 150

Pneumatski alati: pneumatski udarni motori, linijska maziva ili pulverizatori za udarne bušilice.

PNEUMA 68 visual
PNEUMA 68

Pneumatski alati: pneumatski udarni motori, linijska maziva ili pulverizatori za udarne bušilice.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants