Katalog ulja

679 Proizvodi
AERO 100 visual
AERO 100

Čista mineralna ulja za podmazivanje klipnih motora koji rade pod prosečnim uslovima. Podmazivanje starih modela aviona (ratni avioni iz I i II svetskog rata).

CALORIS 23 visual
CALORIS 23

Masti prilagođene visokim temperaturama i malim brzinama.

CALORIS MS 23 visual
CALORIS MS 23

Masti prilagođene visokim temperaturama, malim brzinama, velikom opterećenju i riziku od udara.

COPAL EP 2 visual
COPAL EP 2

Višenamenska adhezivna mast za ekstremni pritisak, za visoke temperature. Pogodna za ležajeve koji podnose udare, teško opterećene menjače, sklopove, nosne dizalice, prese.

CORTIS MS 220 visual
CORTIS MS 220

Zupčanici, pokretni delovi i razni mehanički sistemi čije neophodno svojstvo treba da bude da se ne habaju. Za Morgoil tip hidrodinamičkih ležajeva, BGV ležajevi i Danieli ESS.

CORTIS SHT 200 visual
CORTIS SHT 200

Sistemi za neprekidno podmazivanje. Pokretni delovi, pokretna traka, valjci valjkastih nosača, ekscentri koji rade u pećima. Mašine za proizvodnju stakla. Transportni lanci za neprekidne vruće mašine za presovanje.

CORTIS XHT 320 visual
CORTIS XHT 320

Sistem za neprekidno podmazivanje. Pokretni delovi, pokretna traka, valjci valjkastih nosača, ekscentri koji rade u pećima. Lanci i šipke u neprekidnim proizvodnim linijama drvenih panela. Mašine za proizvodnju stakla. Transportni lanci za neprekidne vruće mašine za presovanje.

FINASOL FPI visual
FINASOL FPI

Odmašćivač i čistač za poljoprivredno-prehrambenu industriju: delovi mašina, alatni strojevi za šasije, ležajevi, zupčanici, filteri, lanci.

LACTUCA LT 3000 visual
LACTUCA LT 3000

Klasična obrada, okretanje mesingane šipke. Dobro funkcioniše na finim ugljeničnim čelicima.

MARTOL EP 65 CF visual
MARTOL EP 65 CF

Za sve stroge operacije oblikovanja: duboko izvlačenje, izvlačenje poluga, hladno sabijanje...

MERKAN N 4128 AER visual
MERKAN N 4128 AER

Grease for vehicle body accessories.

MULTIS MS 2 visual
MULTIS MS 2

Višenamenska mast za ekstremni pritisak za primenu pod opterećenjem, koja može da trpi udare i vibracije.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants