Katalog ulja

SMS SN 180-2
26 Proizvodi
CORTIS XHT 320 visual
CORTIS XHT 320

Sistem za neprekidno podmazivanje. Pokretni delovi, pokretna traka, valjci valjkastih nosača, ekscentri koji rade u pećima. Lanci i šipke u neprekidnim proizvodnim linijama drvenih panela. Mašine za proizvodnju stakla. Transportni lanci za neprekidne vruće mašine za presovanje.

AZOLLA AF 46 visual
AZOLLA AF 46

Za hidrauličke sisteme naročito osetljive na formiranje naslaga i/ili koji rade u uslovima visoke temperature i pritiska. Ležajevi i različita oprema.

AZOLLA ZS 32 visual
AZOLLA ZS 32

Za hidraulične sisteme koji rade u uslovima visoke temperature i pritiska. Ležajevi i različiti uređaji.

AZOLLA ZS 46 visual
AZOLLA ZS 46

Za hidraulične sisteme koji rade u uslovima visoke temperature i pritiska. Ležajevi i različiti uređaji.

CARTER EP 100 visual
CARTER EP 100

Industrijski zupčanici, ležajevi koji rade na velikim opterećenjima i pri visokim temperaturama.

CARTER EP 150 visual
CARTER EP 150

Industrijski zupčanici, ležajevi koji rade na velikim opterećenjima i pri visokim temperaturama.

CARTER EP 220 visual
CARTER EP 220

Industrijski zupčanici, ležajevi koji rade na velikim opterećenjima i pri visokim temperaturama.

CARTER EP 320 visual
CARTER EP 320

Industrijski zupčanici, ležajevi koji rade na velikim opterećenjima i pri visokim temperaturama.

CARTER EP 460 visual
CARTER EP 460

Industrijski zupčanici, ležajevi koji rade na velikim opterećenjima i pri visokim temperaturama.

CARTER EP 680 visual
CARTER EP 680

Industrijski zupčanici, ležajevi koji rade na velikim opterećenjima i pri visokim temperaturama.

CARTER SH 460 visual
CARTER SH 460

Zupčanici koji su podložni velikim opterećenjima i visokim temperaturama u teškim okruženjima. Zupčanici za vetroturbine.

COPAL OGL 2 visual
COPAL OGL 2

Izuzetno adhezivna mast za ekstremni pritisak za velika opterećenja i visoke temperature. Posebno razvijena za podmazivanje otvorenih zupčanika kada je neophodan stepen NLGI 2.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants