Katalog środków smarnych

LIEBHERR EMT LH-00-MINIMUM-HYE
8 Produkty
AZOLLA AF 46 visual
AZOLLA AF 46

Produkt odpowiedni do układów hydraulicznych szczególnie wrażliwych na tworzenie osadów i/ lub pracujących przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Smarowanie łożysk tocznych i innych zespołów.

AZOLLA ZS 10 visual
AZOLLA ZS 10

Produkt odpowiedni do układów hydraulicznych pracujących w warunkach wysokiej temperatury i ciśnienia. Stosowany do smarowania łożysk tocznych i innych urządzeń.

AZOLLA DZF 10 visual
AZOLLA DZF 10

Wszystkie układy hydrauliczne gdzie nie można uniknąć obecności znacznych ilości wody i zlanie jej jest niemożliwe. Smarowanie różnych zespołów wymagających właściwości EP. 

AZOLLA DZF 68 visual
AZOLLA DZF 68

Wszystkie układy hydrauliczne gdzie nie można uniknąć obecności znacznych ilości wody i zlanie jej jest niemożliwe. Smarowanie różnych zespołów wymagających właściwości EP.

EQUIVIS HE 46 visual
EQUIVIS HE 46

Systemy hydrauliczne działające w wysokich temperaturach oraz pod wysokim ciśnieniem. Systemy hydrauliczne działające na zewnątrz.

EQUIVIS HE 68 visual
EQUIVIS HE 68

Systemy hydrauliczne działające w wysokich temperaturach oraz pod wysokim ciśnieniem. Systemy hydrauliczne działające na zewnątrz.

AZOLLA DZF 46 visual
AZOLLA DZF 46

Wszystkie układy hydrauliczne gdzie nie można uniknąć obecności znacznych ilości wody i zlanie jej jest niemożliwe. Smarowanie różnych zespołów wymagających właściwości EP.

AZOLLA AF 68 visual
AZOLLA AF 68

Produkt odpowiedni do układów hydraulicznych szczególnie wrażliwych na tworzenie osadów i/ lub pracujących przy wysokiej temperaturze i ciśnieniu. Smarowanie łożysk tocznych i innych zespołów.

General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants