Powrót do katalogu produktów
packshot
TotalEnergies AZOLLA AL 46
Gama :AZOLLA
Segment(y) rynku :Aluminium
Aplikacje :Układy hydrauliczne
Lepkość :ISO VG 46
Opis produktu:
Gama AZOLLA AL jest zestawiona z nie plamiących baz olejowych i

specjalnych nie plamiących dodatków. Posiada właściwości nie plamiące wymagane w

walcowniach aluminium lub metali kolorowych. Stosowanie AZOLLA AL

redukuje potencjalne odpady produkcyjne. Oleje te mają dobre właściwości przeciwzużyciowe i zapewniają wysoką odporność na korozję nawet w obecności wody. Wyróżniająca się stabilność termiczna olejów AZOLLA AL pozwala uniknąć tworzenia się osadów. Zaś dobra odporność na utlenianie umożliwia dłuższy czas pracy oleju. Oleje AZOLLA AL mają również dobre właściwości deemulgujące. Oleje są klasy NSF H1. Są one zalecane do stosowania tam gdzie

może zdarzyć się incydentalny kontakt z żywnością. Zostały opracowane specjanie do aluminium, ale można je również stosować w walcowaniach stali i metali kolorowych.
Normy i atesty
Klasyfikacje międzynarodowe
  1. NSF H1
Personal Data and CookiesGeneral Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants