Powrót do katalogu produktów
packshot
TotalEnergies AZOLLA NET HC
Gama :AZOLLA
Segment(y) rynku :Przemysł energetyczny, Sektor motoryzacyjny, Górnictwo
Aplikacje :Układy hydrauliczne
Lepkość :-
Opis produktu:
AZOLLA NET HC ma bardzo dobre właściwości myjące i dyspergujące. Jest całkowicie mieszalna ze wszystkimi mineralnymi olejami hydraulicznymi. Jest stosowana do układów hydraulicznych i smarowych oraz jeśli zachodzi potrzeba również do układów olejów obróbczych w stężeniu 5 % (lub większym, zależnie od stanu zabrudzenia układu) w mieszaninie z olejem z układu, przy najwyższej możliwej temperaturze stosowania (50 do 60°C), przez 48 h przed zlaniem oleju z układu. Może być również używana do zapobiegnia gromadzeniu się zanieczyszczeń w układach hydraulicznych i smarowych, szczególnie podatnych na akumulację zanieczyszczeń. Przy stałej zawartości AZOLLA NET HC w oleju, w stężeniu 1 %, układ zachowuje doskonałą czystość.
Normy i atesty
Klasyfikacje międzynarodowe
    General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants