Powrót do katalogu produktów
packshot
TotalEnergies CORTIS XHT 320
Gama :CORTIS
Segment(y) rynku :Przemysł drzewny i papierniczy
Aplikacje :Łańcuch
Lepkość :ISO VG 320
Opis produktu:
Zapewnia ciągłe smarowanie mechanizmów w temperaturach do 280 °C. Bardzo specyficzne dodatki zapewniają doskonałą ochorne przeciwkorozyjną oraz nadają wzmocnione właściwości przeciwzużyciowe w wysokich temperaturach. Wyjątkowa termo stabilność CORTIS XHT redukuje powstawanie depozytów, gum oraz twardych i zwartych laków i żywic.  Bardzo niska lotność oraz dobre własności myjące wydłużają czas przydatności środka smarnego oraz redukują częstotliwość dosmarowań. Aby zapewnić optymalne smarowanie produkt musi być aplikowany na czystą powierzchnię łańcucha. Redukcja częstotliwości dosparowań pozwala na czyszczenie łańcucha ze wszystkich depozytów.
Normy i atesty
Klasyfikacje międzynarodowe
  1. DIN 51502 ESTER
General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants