Powrót do katalogu produktów
packshot
TotalEnergies CORTIS XHT 245
Gama :CORTIS
Segment(y) rynku :Przemysł drzewny i papierniczy
Aplikacje :Łańcuch
Lepkość :-
Opis produktu:
Zapewnia ciągłe smarowanie mechanizmów w temperaturach do 280 °C. Bardzo specyficzne dodatki zapewniają doskonałą ochrone przeciwkorozyjną oraz nadają wzmocnione właściwości przeciwzużyciowe w wysokich temperaturach. Wyjątkowa termostabilność CORTIS XHT redukuje powstawanie depozytów, gum oraz twardych i zwartych laków i żywic. Bardzo niska lotność oraz dobre własności myjące wydłużają czas przydatności środka smarnego oraz redukują częstotliwość dosmarowań. Aby zapewnić optymalne smarowanie produkt musi być aplikowany na czystą powierzchnię łańcucha. Skrócenie okresów dosmarowań umożliwia oczyszczenie łańcucha ze wszystkich depozytów.
Normy i atesty
Klasyfikacje międzynarodowe
  1. DIN 51502
  2. DIN 51502 ESTER
Personal Data and CookiesGeneral Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants