Πίσω στον προϊοντικό κατάλογο
packshot
TotalEnergies VALONA MS 7023 HC
Σειρά :VALONA
Τμήμα(τα) αγοράς :Metalworking
Εφαρμογή(ές) :Cutting
Ιξώδες :23
Περιγραφή προϊόντος:
Very good antiwear and extreme pressure performances:

- increases the tool lifetime,

- prevents ridging,

- very good surface finish,

This product is formulated from a hydrocracked base stock and provide many advantages:

Very little odour due to its low aromatic compound content.

Improvement to operators health due to almost no carcinogenic compounds as polycyclic aromatic hydrocarbons present in the oil.

Reduced oil mists and less product consumption through evaporation, due to low levels of volatility.

Supreme product life is ensured though increased oxidation stability.

Improved filtration ratio, due to efficient degassing of the product.

Excellent compatibility against elastomers and paints
Πρότυπα & εγκρίσεις
Διεθνή πρότυπα
    General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants