Πίσω στον προϊοντικό κατάλογο
packshot
TotalEnergies TORILIS 2500
Σειρά :TORILIS
Τμήμα(τα) αγοράς :Aviation, Steel, Metalworking, Energy, Chemicals, Food processing, Textile, Automotive Manufacturing, Wood and Paper, Cement and Materials, Mining
Εφαρμογή(ές) :Process oils
Ιξώδες :-
Περιγραφή προϊόντος:
High natural viscosity index

Perfectly suitable for blending

Narrow distillation range

Benefits from advanced refining
Πρότυπα & εγκρίσεις
Διεθνή πρότυπα
  1. DIN 51524-1 HL
Συναντά τις απαιτήσεις των
  1. FLSMIDTH P/N FLUSHING
General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants