Πίσω στον προϊοντικό κατάλογο
packshot
TotalEnergies CORTIS MS 220
Σειρά :CORTIS
Τμήμα(τα) αγοράς :Steel, Chemicals, Automotive Manufacturing, Mining
Εφαρμογή(ές) :Plain Bearings, Roller Bearings, Circulating system
Ιξώδες :ISO VG 220
Περιγραφή προϊόντος:
Excellent oxidation and thermal stability : extended drain intervals.

Very good desemulsibility behaviour at high and low temperature. Pass the UEC dynamic desemulsibility endurance test.

Very good anti-wear properties.

Non EP lubricant offering good rust and corrosion protection at high temperature.

Ashless additivation with high hydrolytic stability : preventing deposits and maintaining good filtrabilty properties.
Πρότυπα & εγκρίσεις
Διεθνή πρότυπα
  1. ISO 6743-4 HM
Συναντά τις απαιτήσεις των
  1. DANIELI 0.597655.G
  2. DANIELI STANDARD 0.000.001 REV.15
Εγκρίσεις
  1. DANIELI FROHLING
General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants