Πίσω στον προϊοντικό κατάλογο
packshot
TotalEnergies CORTIS SHT 200
Σειρά :CORTIS
Τμήμα(τα) αγοράς :Wood and Paper
Εφαρμογή(ές) :Chain
Ιξώδες :-
Περιγραφή προϊόντος:
Ensures continuous lubrication of mechanisms at temperatures up to 240°C.

Provides excellent protection for moving metal parts operating at high temperature: anti-wear properties enhanced for high temperatures.

No formation of hard, tough deposits, gum, or varnish at high temperature: outstanding thermal stability.

Ensures superbly clean lubrication circuits and lubricated parts: very good detergent properties when hot.

Very good anti-corrosion properties: protects metal parts.
Πρότυπα & εγκρίσεις
Διεθνή πρότυπα
  1. DIN 51502 ESTER
Συναντά τις απαιτήσεις των
  1. KHS K0001
General Condition of UseLubricants Catalog © 2024 TotalEnergies Lubricants